Predĺžená záruka VAILLANT

Predĺžená záruka VAILLANT

Naším cieľom je vaša spokojnosť. Nečakaná porucha vášho kotla vo vykurovacom období, môže spôsobiť nepríjemnosti a s tým spojené výdaje. Vďaka produktu „Predĺžená záruka“ si dokážete predĺžiť záruku vášho kotla alebo tepelného čerpadla až na 5 rokov.

Predĺženú záruku na 5 rokov je možné si zakúpiť na plynové kotly Vaillant do výkonu 40 kW a po novom aj na tepelné čerpadlá Vaillant (aroTHERM, aroTHERM Split, geoTHERM 3 kW a versoTHERM plus). 5 ročná záruka na tepelné čerpadlá sa vzťahuje len na tepelné čerpadlo (t.j. vonkajšiu jednotku a časti chladivového okruhu). Ako bonus pri nákupe predĺženej 5-ročnej záruky na tepelné čerpadlá získate až 10-ročnú záruku na kompresor. (Záruka sa vzťahuje na kompresor ako náhradný diel, nie na cenu práce za jeho výmenu.)

Kedy a za akú cenu môžete zakúpiť predĺženú záruku?

Predĺženú záruku na váš plynový kotol alebo tepelné čerpadlo si môžete zakúpiť kedykoľvek pokiaľ máte vaše zariadenie ešte v záruke. Ak sa pre nákup predĺženej záruky rozhodnete ešte v prvom mesiaci užívania vášho kotla t.j. do 30 dní od uvedenia zariadenia do prevádzky, predĺženú záruku si môžete zakúpiť za zvýhodnenú cenu.

• Plynové kotly do 30 dní od uvedenia kotla do prevádzky: 89 € s DPH

• Plynové kotly od 30 dní od uvedenia do prevádzky až do ukončenia bežnej 3-ročnej záruky: 99 € s DPH.

• Tepelné čerpadlá do 30 dní od uvedenia do prevádzky: 200 € s DPH

• Tepelné čerpadlá od 30 dní od uvedenia do prevádzky až do ukončenia 3-ročnej záruky: 250 € s DPH

V súlade so záručnými podmienkami Vaillant pre uznanie štandardnej záruky a predĺženej záruky je potrebné vykonať každoročne servisnú prehliadku vášho zariadenia.

Kde si môžete predĺženú záruku zakúpiť?

Predĺženú záruku si môžete zakúpiť u našich zmluvných servisných partnerov. Ich zoznam nájdete v záložke Sieť partnerov.

Kde si môžete záruku skontrolovať?

Ako prví sme uviedli na trh službu Online servisná kniha, dostupná na našich webových stránkach v záložke Služby. Tu získate informácie o záruke výrobku, termíne nasledujúcej ročnej kontroly a o servisných zásahoch (uvedenie do prevádzky, ročné kontroly, záručné opravy).

Naši partneri